Wij zijn Code Practicum

Onze missie is om het IT vak voor junior software ontwikkelaars toegankelijker te maken. Dit doen we door samen met onze partners de vraag en het aanbod van IT personeel beter met elkaar te verbinden door meer praktijkervaring mee te geven aan junior software ontwikkelaars.

CodePracticum is een samenwerking tussen Gemeente Utrecht, U-TECH community, Qien en CodeCafe.

CodePracticum is de perfecte oplossing voor het aantrekken, opleiden en begeleiden van junior software ontwikkelaars in jouw softwareprojecten

De IT-arbeidsmarkt in regio Utrecht kampt al geruime tijd met een groeiend tekort aan personeel, wat heeft geleid tot een overspannen situatie. Recent onderzoek toont aan dat er alleen al in Utrecht meer dan 4.000 onvervulde IT-vacatures zijn, en deze vraag zal naar verwachting alleen maar toenemen door de voortschrijdende digitalisering van onze economie. Dit groeiende tekort kent diverse oorzaken:

  1. Beperkte instroom van IT-studenten om aan de vraag te voldoen.
  2. Mismatch tussen zij-instromers en de IT-markt, voornamelijk veroorzaakt door een gebrek aan praktijkervaring bij zij-instromers en het ontbreken van geschikte onboardingprogramma’s bij bedrijven die behoefte hebben aan IT-personeel.
  3. Veel bedrijven tonen terughoudendheid om te investeren in zij-instromers vanwege de vermeende hoge kosten die hiermee gepaard gaan.
Icon meeting
illustratie developer softwareproject

Theorie en echte klantprojecten

Als reactie op deze uitdagingen hebben Qien, in samenwerking met CodeCafe, de gemeente Utrecht en de U-TECH community, de krachten gebundeld en het CodePracticum opgericht. Binnen het CodePracticum werken we nauw samen met zij-instromers aan echte klantprojecten, bieden we hun theoretische training en worden ze begeleid door onze ervaren softwareontwikkelaars. Het praktijkgedeelte vormt de ontbrekende schakel om zij-instromers succesvol te laten zijn op de veeleisende IT-arbeidsmarkt, en daar richten wij ons op.

Honderden mensen omgeschoold tot softwareontwikkelaar

Qien heeft sinds 2014 ruime ervaring in het omscholen van honderden mensen tot softwareontwikkelaars. De CodeCafe IT docenten geven naast les aan omscholers binnen traineeships van Qien ook les aan HBO-en MBO ICT instellingen. Door onze samenwerking met de U-TECH community kunnen we nog meer profiteren van hun uitgebreide netwerk en diverse expertisegebieden, wat ons in staat stelt om de zij-instromers optimaal te ondersteunen en te begeleiden.

Icon start / launch

Samenwerking Qien, CodeCafe, de gemeente Utrecht en de U-TECH community

Samen met onze partners werken we aan onze missie om het IT-vak toegankelijker te maken voor junior software ontwikkelaars en op deze manier het tekort op arbeidsmarkt te verkleinen. Samen vormen we de projectgroep voor het CodePracticum.

Logo U-Tech community dark

U-TECH community

Vanuit haar expert-rol is U-TECH community inhoudelijk medeontwikkelaar van CodePracticum om de aansluiting met de ICT-sector te borgen. De U-TECH community heeft actief samengewerkt bij het initiëren en invullen van het CodePracticum. Waardevolle inzichten en expertise werden gedeeld vanuit onderzoek door de U-TECH community naar de ICT-arbeidsmarkt in Utrecht. U-TECH community helpt continu bij het vinden van geschikte partners om bedrijven te koppelen aan de deelnemers van CodePracticum om zo een breder bereik en meer impact te geven.

Als onafhankelijke stichting vervult de U-TECH community een cruciale rol in het verkleinen van de mismatch op de Utrechtse ICT-arbeidsmarkt en het stimuleren van de instroom en het behoud van talent in de sector. Met sterke betrokkenheid en toewijding werkt U-TECH community samen met het Utrechtse bedrijfsleven, opleidingsinstellingen en de overheid om het leven lang ontwikkelen te bevorderen en de ICT-sector in de regio te versterken. CodePracticum levert een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van het tekort aan gekwalificeerd personeel in de regio.

logo gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht

De arbeidsmarkt in Utrecht kent een grote mismatch en de krapte is blijvend. Zo heeft de regio Utrecht de grootste personeelstekorten van Nederland. Daarnaast verandert de arbeidsmarkt in hoog tempo; veel banen veranderen of verdwijnen. De gemeente Utrecht zet zich ervoor in dat iedereen mee kan doen op de Utrechtse arbeidsmarkt van de toekomst door het stimuleren van toekomstbestendige werkgelegenheid, onder andere in de ICT. Dit doen we onder andere door het ondersteunen van initiatieven als CodePracticum.

logo qien

Qien

Qien is een organisatie die ruime ervaring heeft in het aanbieden van traineeships en op die manier IT-geïnteresseerden te helpen aan een baan in de IT. Qien staat voor kwaliteit, verbinding en een persoonlijke aanpak voor zowel het IT-talent als de opdrachtgever. Zo heeft Qien al sinds 2014 al vele IT-Talenten voor gerenommeerde bedrijven IT zoals de NOS en de ANWB IT-talenten opgeleid. De aanpak en ervaring is een waardevolle aanvulling voor de toekomstige software ontwikkelaars die worden opgeleid door het CodePracticum.

Logo codecafe square

CodeCafé

CodeCafé helpt opleiders, bedrijven en MBO en HBO-onderwijsinstellingen met het geven van IT-onderwijs, maken van lesstof en lesplannen. Door de diverse klantenkring van CodeCafe kunnen de veelzijdige docenten goed lesgeven aan de beginnende software ontwikkelaars van het CodePracticum. Samen met de coachende manier van lesgeven zullen we tot het best mogelijke resultaat proberen te komen.  

Op zoek naar ICT talent?

Foto Hamid Haloti
Hamid Haloti

Vragen over het traject voor deelnemers

Joey Corrigan